Make your own free website on Tripod.com

NIK[I]

r.br.

 

IME(nadimak) i o~evo ime

ogranak

broj

karton

 

adresa

telefon 083-

mobilni telefon

069-

 1

BO@IDAR (Bo`o) Bla`ov -d

Mil- 6 - K

6. Crnogorske S 4 Nik{i}

083-45-932

 2

BO@O Mijajlov

Mit-17- K

Kosovska 1 Nik{i}

083-32-906

 3

BO@O ]etkov

[}e- 5- K

Bistr. naselje 43 Nik{i}

083-33-010

 4

BORIVOJE Miloradov

Vuk-14- K

[kolska 72 Nik{i} 043-801

083-51-801

 5

BRANIMIRKA Vukova

Boj- 10- K

6. crnogorske P+4/4

083-42-955

 6

BRANKO (Banjo) Kostov

Zek- 3- K

@elj. kolonija 1 Nik{i}

083-22-605

 7

BRANKO Moja{ev

Boj- 10- K

Omladinska 20 Nik{i}

usl. 083-32-191

 8

VESELIN Veso Kostov

Zek- 3 - K

@elj. Kolonija 1. Nik{i}

083-22-605

 9

VIDAK Milov

Boj - 8 - K

[kolska 10

083-51-561

 10

VLADIMIR Mirkov

Boj - 10- K

6. Crnogorske P+4/1

083-43-118

 11

DARA Jevtova

[}e- 5 - K

Bulevar 13 jul

 

 12

DARINKA (]ara) Jovanova

Mar-23- K

Partizanski put

083-47-070

 13

DU[AN \or|ijev

Zek - 3 - K

Grebice - Nik{i}

083-56-176

 14

DRAGAN Blagotin

Boj - 10- K

6. Crnogorske C 4

083-46-534

 15

DRAGO (Muro) Gavrilov

Boj - 8 - K

Obre{ka 7 Stra{evina

083-24-381

 16

DRA[KO Milov

Mil - 6 -

 

 

 17

JAKOV (Ja{o) Kostov

Zek - 3 - K

Grebice Nik{i}

083-56-843

 18

JUGOSLAV (Jugo) Radomirov

Iva-24- K

S. Kova~evi}a 22

083-214-778

 19

JOVAN Pajov

Boj - 8 - K

ul. 141 - 3

083-41-159

 20

ZORAN ^edov

Boj - 10- K

O{trovac bb

 

 21

LJUBO Stevanov

Sto- 7 - K

P.Pavlovi}a P+4

083-43-580

 22

MILAN Blagotin

Boj - 10- K

[tedim

083-56-483

 23

MILAN \okov -d

Boj - 11- K

Bul. 13.jul 29

083-24-788

 24

MILINKO Lukin

Boj - 11- K

Naselje @eljezare 2

usl. 083-55-335

 25

MILORAD \or|ijev

Boj - 10- K

Jezerska

083-56-017

 26

MILORAD Kostov

Zek - 3 - K

@eljezni~ka kolonija 2

083-22-605

 27

MILORAD (Mi{ko) Milo{ev

Sto- 7 - K

N.Tesle

083-33-299

 28

MITAR (Mi{ko) Gojkov

Mil- 6 - K

P:Pavlovi}a P+7/2

083-31-592

 29

MITAR (Miko) Milovanov

Boj- 10 - K

Durmitorska 82

 

 30

MITRA Nikolina

Boj - 12 - K

Beogradska S-1b

083-43-150

 31

MIRKO Milutinov

Bog- 2 - K

Dragova Luka bb

083-43-108

 32

MIHAILO Petrov

Boj- 9- K

Bistri~ko naselje ul. 46

083-42-210

 33

MOMO [pirov

Sto- 7 - K

Ko~ani bb

083-57-006

 34

NIKOLA (Manjo) Todorov

Zek - 2 - K

Mostainjska bb

083-23-487

 35

NIKOLA ]etkov

[}e- 5 - K

6 Crnogorske

083-33-062

 36

NOVAK (Novo) Bla`ov

Mil - 6 - K

Omladinska

083-45-560

 37

NOVAK Gavrilov

Boj - 8 - K

A.Backovi}a 115

083-31-229

 38

NOVAK (Novo) Ljubov

Sto- 7 - K

6 Crnogorske

083-47-026

 39

NOVAK Miloradov

Boj - 10 - K

Jezerska bb

083-51-018

 40

NOVAK (Novo) Pajov -d

Zek - 3- K

Nika Miljani}a

083-43-453

 41

NOVICA Milov

Boj - 8 - K

[kolska 5

083-51-560

 42

OBRAD Mitrov

Boj - 10 - K

6 Crnogorske La

083-33-763

 43

PAJO Grujov -d

Mil - 6 - K

B.Samarxi}a 1

083-31-545

 44

PAJO Radovanov

Boj - 11 - K

6 Crnogorske 1/1

083-43-131

 45

PERO \okov

[}e - 5 - K

@elj. stanica

083-23-882

 46

PERO Mitrov

Boj - 10 - K

6 Crnogorske Lb

083-43-177

 47

RADENKO Vladimirov

Boj - 10 - K

[tedim

083-43-118

 48

RADOVAN (Rade) Du{anov

Zek - 3 - K

D.Pravice bb

083-45-723

 49

RADOVAN Markov

Mar-28 - K

Trebje{ka 2/13

083-51-598

 50

RADOJE (Rajo) \or|ijev

Boj - 10 - K

S.Kova~evi}a 22

083-214-783

51.

RADOMIR (Ra{o) Momov

Sto- 7 - K

Jezerska bb

083-57-012

52.

RADOMIR Todorov

Zek - 3 - K

Mostainjska bb

083-23-151

53.

RAJKO (Rajo) Mihailov

Boj - 9 - K

V.Pejovi}a 3

083-42-333

54.

SVETOZAR (Kibo) Ilijin

Boj - 10 - K

P.Pavlovi}a P+7/2

083-33-722

55.

SVETOZAR Kostov

Zek - 3 - K

Njego{eva 9

083-41-963

56.

SVETOZAR Milivojev

Mil - 6 - K

\.Banjanina 13

083-31-030

57.

STEVAN (Stevo) Milovanov

[}e - 5 - K

Bul 13.jul 13

083-51-098

58.

SLOBODAN (Slobo) Milov

Boj - 8 - K

6 Crnogorske T- 32

083-47-033

59.

SLOBODAN (Bajo) Mirkov

Boj - 9 - K

Vojvode Ilije 2

083-45-569

60.

SLOBODAN (Slobo) ^edov

Boj - 10 - K

P.Pavlovi}a bb

083-32-239

61.

TOMO Miloradov

Zek - 3 - K

Baja Pivljanina 5.

 

62.

]ETKO Mitrov

Boj - 10 - K

Part.odred 7 a

083-46-641